onbenut potentieel uitleg wat is door ali b

Complexiteit toegankelijk maken [Case ‘onbenut potentieel’]

Helder communiceren is nogal een kunst. Des te meer kennis je hebt over complexe zaken, des te moeilijker is het om een toegankelijke uitleg te geven. Dit is een voorbeeld waarin Ali B in een paar rake zinnen uitleg geeft over een onderwerp waar ik zelf compleet over struikel.

po·ten·ti·eel (het; o; meervoud: potentiëlen)

1vermogen

Ali Bouali zei tijdens de Big Improvement Day dus een paar rake zinnen. Ali kan op een heel heldere manier onderwerpen uitleggen waar ik nog weleens flink over struikel. Bijvoorbeeld als ik uit wil leggen waarom Energized.org als doel – purpose – heeft ‘Unlock power for purpose‘. Wat Energized.org namelijk wil is dat organisaties zo zijn ingericht en werken dat alle reeds aanwezige potentieel ten dienste van de purpose beschikbaar is.

Mijn ingewikkelde lange uitleg

Dat wil ik nog weleens uitleggen door te zeggen dat we door de Industriële Revolutie op een manier zijn gaan werken, die vooral heel functioneel is bij een fabriek waar repeterende handelingen in hoog tempo worden uitgevoerd. Daar zijn we heel volgzaam door geworden.

Tegenwoordig hebben we dat geautomatiseerd en hebben we juist alle echte menselijke kwaliteiten zo hard nodig. Dan is het wel waardevol dat organisaties zodanig zijn ingericht dat de mensen niets meer in de weg staat om hun kwaliteiten te benutten voor de organisatie.

De toegankelijke uitleg

In dit filmpje vertelt Ali over hoe hij zijn rol als vader meer had willen pakken. En dat je wel kunt vinden dat je een goede vader bent, maar als je het niet doet en er geen actie op onderneemt; dat je dan dat potentieel dus links laat liggen. Je moet doen. En je moet kiezen wat je belangrijk vindt om te doen.

Waarom de uitleg van Ali B beter is

Ali gebruikt ten eerste zichzelf als voorbeeld. Hij stelt zich kwetsbaar op en dat houdt de aandacht vast. Daarnaast is het een voorbeeld uit de praktijk. Iedereen begrijpt de vaderrol. Ali gebruikt daarnaast ook nog eens stilte heel goed. Hij geeft je heel even de tijd om het te laten bezinken. Hij sluit dus aan bij jouw wereld. Hij praat niet tegen een volle zaal, maar tegen een persoon. En toevallig zitten daarvan heel veel tegenover hem in de zaal.

“Als we allemaal iets komen halen is er schaarste.
Als we allemaal iets komen brengen is er overvloed. Wat heb jij te brengen?” – Ali Bouali