wat is de tone of voice

Wat is de tone of voice?

Vaak merk je er niet zoveel van, tot het de plank misslaat en iemand je zegt dat jouw tekst niet de juiste ‘tone of voice’ heeft. Maar wat is de tone of voice eigenlijk?

Wat is ‘voice’?

Voice = de wijze waarop de schrijver de illusie creëert dat iemand tegen je spreekt.

Wat is ‘tone’?

Tone = de stemming van de schrijver: nuance, diepte en kleur.

Hoe pas je de juiste tone of voice toe?

Copywriting is soms niet anders dan een goed gesprek op het schoolplein, in de kroeg of bij de kassa in de supermarkt. Er is sprake van een dialoog. Je zorgt dat er een klik is met je gesprekspartner. Wat je zegt verandert niet wie je bent. De toon waarop je iets zegt laat veel zien over hoe je je voelt. Door jouw aanwezigheid, je boodschap en je toon beïnvloedt je het gesprek.

Heb je er bijvoorbeeld behoefte aan om autoriteit uit te stralen? Dan spreek je gebiedend in korte zinnen en laat je weinig ruimte over voor een reactie. Wil je liever echt in contact komen met je gesprekspartner, dan stel je open vragen, wellicht geef je complimenten en is je toon zachter.

Tip: behandel de tone of voice van je bedrijf als een huisstijl. Documenteer het, betrek en begeleid alle medewerkers en bewaak de tone of voice in alle copy van email tot website tekst.

Tone of voice voor bedrijven

Het gouden voorbeeld van een bedrijf met een uitgesproken voice is Mailchimp. Je herkent hun taalgebruik snel door de ietwat gekke woorden en altijd begrijpelijke taal. Zoals ook Mailchimp in de gids aangeeft verandert de voice van Mailchimp niet zozeer. Logisch, je bent wie je bent, ook als je een bedrijf representeert met een duidelijke identiteit. Tip: vertaal dit in kernwaarden en zorg dat medewerkers dit ook allemaal dragen.

Wat wel wisselend is, is de toon. Net als bij een echt gesprek bij de kassa kan een gesprek levendig en luchtig zijn. Dat zijn vaak gesprekken over ‘koetjes en kalfjes’. Maar soms ben je ook niet tevreden en blij en dat wil je ook duidelijk maken.

Het luchtige gesprek wordt steeds vaker ook door bedrijven gevoerd. Waar we vroeger nog zelf actief met een klantenservice contact moesten zoeken weten bedrijven als Ziggo en KLM ons nu ook te vinden op social media voor een gezellig praatje waarbij zij het initiatief nemen. De strategie daarachter is het verhogen van de engagement (zie ook de blogpost: wat is engagement?).

Voorbeeld ‘wat is de tone of voice?’

engagement voorbeeld wat is de tone of voice

Het is een hele kunst om een heldere lijn in de tone of voice te houden als je veel medewerkers hebt. Daarom is het belangrijk om medewerkers op te leiden en een heldere gids te maken, die de medewerkers als handleiding kunnen gebruiken. Copywriting gaat echter niet alleen om het brengen van een boodschap, je zorgt immers ook voor een bepaalde klik met je gesprekspartner. Hoewel daarbij empathie een belangrijke rol speelt kun je toch al een aantal emoties van je gesprekspartners in kaart brengen en je medewerkers leren hoe ze met die verschillende emoties om kunnen gaan.