Je start met je bedrijf en die groeit. Je krijgt medewerkers. Dat vraagt om aandacht en structuur. Oftewel je moet ‘iets met HR’.

Om te zorgen dat jouw bedrijf toekomstbestendig is, wil je je bedrijf zo inrichten dat die groei makkelijk kan. Er is dus een structuur nodig, waarin nieuwe medewerkers kunnen instappen zonder dat het vaag is wat er van ze verwacht wordt. Je wilt ook dat de medewerkers meegroeien en zich ontwikkelen. Oftewel een ware leercultuur.

Dus ben je opeens de baas en wil je ondersteuning bij het bouwen aan je bedrijf?
Dan is dit traject voor jou.

En goed nieuws. Er is ook een subsidie voor. De SLIM-subsidie waarmee je tot 25.000 euro krijgt om dit traject te doen. Natuurlijk investeer je zelf ook, maar dit is een welkom zetje om de stap te nemen. Bijvoorbeeld om de functies te verhelderen en uitnodigende leermomenten in te plannen, of om een interne bedrijfsschool op te zetten, of om je gesprekscyclus dynamischer te maken.

Leercultuurscan

Voordat je aan de slag gaat met het ontwikkelen van een nieuwe methode ten behoeve van leren en ontwikkelen raad ik je altijd aan om te starten met een leercultuurscan. Wat is een ‘leercultuurscan’? Dat is een doorlichting/ blauwdruk van de organisatie om te kijken waar je nu staat, wat de ontwikkelingen zijn in de markt en hoe je de brug daartussen slaat.

Projecten met Paula

Ik kan je helpen bij het doorlichten van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan. En bij het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een leermethode.

We bekijken samen hoe we dat precies vorm gaan geven op basis van jouw doelen.

Globaal bestaat het programma uit twee trajecten.
Het eerste traject is een combinatie van interviews met medewerkers, onderzoekende sessies met de eigenaar en het onderzoeken van de markt (bijvoorbeeld met een SWOT). Dan gaan we kijken waar je naartoe wilt en wat er nodig is om het gewenste resultaat te krijgen.

In het tweede traject beginnen we met het vormgeven van die oplossing.

Het traject duurt ongeveer 6 tot 12 maanden.
Met dit traject werk je niet IN je organisatie, maar AAN je organisatie. En dat doen we het liefst door even uit te zoomen op een mooie locatie zoals op de foto hierboven.