Jacqueline Baart, manager zorgondersteuning bij Zonnehuisgroep Noord over dit project:

“De vraag van Zonnehuisgroep Noord aan Paula en Ellen was:
‘Ontwerp een basis voor een Goed Starten (on-boardings) traject, dat aansluit bij alle doelgroepen
die actief zijn voor Zonnehuisgroep Noord. Zorg daarbij, dat dit traject aansluit bij de behoefte van
medewerkers en organisatie, op maat is uit te breiden, dat regie bij medewerkers kan liggen en leren
vanaf dag één normaal is. Onderdeel van de opdracht was ook een begin te maken met
implementatie en continuïteit na de opdracht te borgen.

Ellen en Paula hebben de opdracht met elan ter hand genomen. Zij hebben zich vrij door de
organisatie bewogen en zich bediend van een rijk palet aan methoden om de behoefte te peilen en
ideeën af te stemmen en vorm te geven. Ze hebben meegelopen, interviews gehouden, vragenlijsten
gebruikt en klankbord sessies georganiseerd, een project/werkgroep samengesteld. Tegelijkertijd
hebben ze door actieve communicatie in de vorm van een terugkerend krantje de hele organisatie
betrokken gehouden bij het onderwerp.

Ellen en Paula zijn een goed op elkaar ingespeeld team, dat hun ervaring in verschillende organisaties
op het gebied van communicatie, HR en organisatie- en teamdynamiek voor Zonnehuidgroep Noord
heeft omgezet naar een mooi resultaat, binnen de gestelde kaders. Hun energie, creativiteit en
doelmatige aanpak hebben hieraan zeker bijgedragen. Als ook het lef om soms buiten de gebaande
paden te gaan. Dit was ook nadrukkelijk deel van de opdracht.

Tenslotte, niet onbelangrijk, als opdrachtgever kon de begeleiding bestaan uit het noodzakelijke
minimum. We hadden mooie inhoudelijke gesprekken en vonden elkaar makkelijk en snel. Ik heb het
als inspirerend ervaren om samen te werken. Voor projecten op het scheidsvlak van communicatie,
HR en organisatie/teamdynamiek kan ik Ellen en Paul van harte aanbevelen.”