De organisatie ontgroeit oude patronen niet
Niemand durft een ander feedback te geven
We overleven maar ontwikkelen niet
We hebben iemand nodig die doorpakt
HR is ouderwets ingericht
We groeien snel, maar de samenhang onderling ontbreekt
We zitten vastgeroest
We willen een bedrijf zijn met oog voor de mensen, maar hoe dan?

Het menselijke meetbaar maken

Door middel van een review maak ik zichtbaar hoe een team samenwerkt en welke interventie nodig is om een stap vooruit te komen.

Grip op groepsprocessen kan toch helemaal niet?
Mensen zijn toch niet meetbaar?

Jawel.

Als mensen samen komen om te werken voor de missie van het bedrijf, is er altijd een groepsdynamiek. Die dynamiek wordt gevormd door normen, gedrag en communicatie.
Door te luisteren en te observeren neem ik waar in welke fase van ontwikkeling een team zit. En zodoende ook wat het team belemmert om vooruit te komen.

Bovenstroom- én onderstroom

Organisatie-inrichting is gebaseerd op de structuur (rol-doel-context). Dat is de bovenstroom en helderheid hierin geeft heel veel veiligheid en vrijheid.
Maar het interpersoonlijke speelt altijd mee. Hier spelen twee onafscheidelijke factoren.
1. Communicatie; het gedrag waarmee mensen de samenwerking inkleuren.
2. Groepsdynamiek; hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Dat kun je ook ‘cultuur’ noemen of ‘strategie’, ik zie dat als onderdelen van de dynamiek als geheel.

Communicatie kun je coderen en je kunt grip krijgen op groepsdynamiek. Die inzichten helpen je om het menselijke van de organisatie ‘meetbaar’ te maken.

In mijn aanpak maakt het niet uit of een organisatie groot of klein is, of in een bepaalde branche actief is. De kunst is om te werken met wat er is, daar op aan te sluiten en dan voort te bouwen richting een groter doel. Die beschrijven we samen en ontdekken we door een stevig portie lef vrij te maken.

Geleidelijk ontwikkelen richting iets groters, beters en impact hebben. Met energie en de menselijke maat! Dat vraagt om verandering en verandering is altijd spannend.

Bel of mail me toch maar.