Je hebt heldere doelen, jouw team heeft een taak te verrichten, maar oude patronen blijven boven drijven. Feedback is een gevoelig onderwerp, ook al vind je dat alles gezegd mag worden.

Hoe teamcoaching jouw team helpt

Om je als team te ontwikkelen, moet je een goed gesprek kunnen voeren. Niet achter elkaars rug om, maar samen. In zo’n teamgesprek leer je om te gaan met de realiteit van alledag, hoe je intuïtie heel nuchter kunt inzetten en je leert over elkaars patronen. Pas dan ontstaat er een dynamiek, die je helpt om alle bronnen die het team heeft in te zetten en de veiligheid en helderheid te creëren waarmee je feedback kunt geven.

Wat je door teamcoaching leert is:

  • Hoe je een patroon van ‘ja-maar’ ombuigt naar echt informatie uitwisselen
  • Wat het met je teamgenoten doet als je wel ‘ja’ knikt, maar niet inhoudelijk meedoet
  • Hoe je wisselt tussen contexten, bijvoorbeeld tussen vergaderingen of werkgroepen
  • Hoe je de diversiteit van het team in kunt zetten voor echt resultaat
  • Welke patronen (zoals zorger, zondebok en slachtoffer) je samen kunt doorbreken
  • En hoe je competitie omzet in echt samenwerken

Het ontwikkelen van de groepsdynamiek draagt bij aan een prettiger werkklimaat en aan meer taakgerichte resultaten.

Aanpak teamcoach

Mijn aanpak is diepgaand, nuchter en serieus. Je leert over de bronnen van onrust, hoe je minder persoonlijk kunt nemen en communicatie vaardigheden die helpen echt te luisteren.

Na een kennismakingsafspraak bepalen we onze doelen en het programma. Het team doet een kick-off traject waarna ze zelf aangeven of ze het teamcoaching traject ondersteunen. Afhankelijk van je doelen kan het traject eenmalig zijn of meerdere maanden in beslag nemen.

Als voorbeeld: een team kan leren om zichzelf te ontwikkelen door groepsgesprekken te voeren met een coach. Een team kan er ook voor kiezen om hun eigen werk en aanpak door te ontwikkelen door intervisie sessies te doen.

Groepsdynamiek van boosdoener naar bondgenoot

Met mijn collega Peter Kunneman schreef ik het boek ‘Leve het team. Groepsdynamiek: van boosdoener naar bondgenoot‘, dat in september 2022 in de winkels ligt. In dat boek beschrijven we functioneel subgroepen als methode om te onderzoeken wat de overeenkomsten en verschillen in het team zijn. Dat is een op theorie gebaseerde en beproefde methode om verschillen te leren bespreken.

Dat gesprek kunnen voeren over verschillen is de sleutel tot ontwikkeling in de groepsdynamiek. Tijdens de teamcoaching sessies leer je over groepsdynamieken en over deze gesprekstechniek. Nieuwsgierig? Ik vertel je er graag meer over!

Over mij

Om de kwaliteit van mijn werk hoog te houden, werk ik met consultant Mike Maher, Director at Systems-Centered® Training and Research Institute (SCTRI®) en neem ik deel aan doorgaande intervisiegroepen van SCT-NL en SCTRI.