‘Praten’ is ons belangrijkste instrument als leiders en leden in organisaties.

Soms zijn gesprekken productief en bevredigend…

en soms zijn ze frustrerend en onproductief!

Wat maakt het verschil?

Dat ontdek je met SAVI®!

Wat is SAVI?

SAVI is ‘het Systeem voor het Analyseren van Verbale Interactie’ en is ontwikkeld door Yvonne Agazarian & Anita Simon. Met het systeem analyseer je de verbale interactie tussen mensen.

Het is een praktisch en theoretisch model ontwikkeld door Yvonne Agazarian en Anita Simon. Je leert informatie op verschillende manieren in te brengen, zodat je je doelen in een gesprek kunt halen. Je leert dus vooral hoe je iets op een andere manier kunt zeggen, zodat datgene wat je zegt beter over komt.

SAVI is geen trucje. Je leert te navigeren met verschillende communicatiestijlen, waardoor je iets te kiezen hebt als je een uitdagend gesprek hebt. Zo blijf je oprecht en authentiek.

SAVI doelen

SAVI heeft twee werkdoelen.

Je kunt SAVI gebruiken om actief verbale gedragingen aan te passen waardoor je interpersoonlijke en werkgerelateerde problemen kunt oplossen. Dat doe je door interacties te observeren en nauwkeurig te coderen in het SAVI-grid. Dat ziet er heel technisch uit, en het is dan ook een heel oordeelloos en dichtgetimmerd systeem.

Het tweede doel van SAVI is een diagnose stellen van hoe waarschijnlijk het is dat de groep problemen in het communicatieproces zelf kan oplossen en de communicatie weer effectief kan maken. Daarbij draait het niet om individuen, maar om het bewijs van informatie overdracht binnen de gehele groep. Oftewel: kijk naar patronen, niet naar personen.Denk bijvoorbeeld maar eens aan een vergadering waarin voorstel op voorstel gestapeld wordt en waarbij iedereen de deur uitloopt zonder te weten of er een beslissing is genomen. Of geklaag bij het koffieapparaat. Of een patroon waarin op elk idee wordt gereageerd met ‘ja, maar…’.

SAVI is een eerste stapje in teamontwikkeling

Verbale gedragingen (wat wordt er werkelijk gezegd en op welke toon) geven informatie over de fase van ontwikkeling van het team of groep. SAVI kan daarmee een heel pragmatische en toegankelijke eerste stap naar teamontwikkeling zijn.

SAVI leren

Je kunt SAVI leren door een introductie workshop te doen bij mij als gecertificeerd SAVI®-trainer. Doorgaans is de introductie workshop twee volledige dagen, maar in overleg zijn er aanpassingen mogelijk. Tijdens de SAVI workshop ga je veel oefenen en ontdek je welke theorie aan de basis van communicatie staat. We werken in de hele groep en in tweetallen.

Alles over de SAVI Introductie workshop

De SAVI workshop kun je boeken voor jouw team, zodat je met al je collega’s de eigen communicatie onder de loep kunt nemen.

Af en toe worden er ook trainingen met open inschrijving gegeven. Als je een mail stuurt, krijg je bericht zodra er een gepland staat!

Bel of app me op 06-41554489
Of stuur een email
De officiële SAVI Communications website

savi is communicatie workshop

SAVI grid, handige tool

Het SAVI®-grid is een soort landkaart waarmee je leert om meer alternatieve communicatie-routes paraat te hebben. Zodat je naast jouw vertrouwde patronen, ook een andere keuze krijgt als je eigen patroon niet functioneel is.

In het SAVI-grid staan 43 verbale gedragingen, zoals bijvoorbeeld samenvatting, open vraag, bijval, mening, parafrase, grens aangeven, aanval en klacht.

wat is savi

SAVI is gebaseerd op theorie

SAVI ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw. In die periode ontwikkelden groepsdynamica en groepspsychotherapie zich in het wetenschappelijke veld, de focus op onderwijs groeide en de theoretici hadden pionierswerk verricht met twee belangrijke nieuwe manieren van denken: veldtheorie (Lewin) en algemene systeemtheorie (von Bertalanffy).

Tegelijkertijd hadden Shannon en Weaver hun informatietheorie ontwikkeld, waarbij ze het belang van communicatie als informatie onderzochten.

Het General Systems Committee van de American Group Psychotherapy Association onderzocht een opkomende erkenning. Namelijk dat als je naar een groep mensen (een bedrijf, een gezin, een land, enz.) kijkt als een systeem, in plaats van als een verzameling individuen, je vanuit dit perspectief de groep zou kunnen begrijpen, verklaren en er voorspellingen over kunnen doen.

Anita Simon en Yvonne Agazarian studeerden af aan Temple University. Zij wilden allebei een systeem waarmee ze in specifieke, objectieve termen konden beschrijven hoe een groep werkte. En die beoordeling vervolgens konden koppelen aan uitkomstmaten als productiviteit, moreel, efficiëntie en cohesie. Hun dissertatie werd de basis van SAVI, dat toen nog stond voor Sequential Analysis for Verbal Interaction.

De theoretische hoekstenen van SAVI theorie vind je op de internationale website van SAVI Communications.

wat is savi